Umístění penzionu

Penzion Červeňáček
Polnička 95
591 02 Žďár nad Sázavou

Obec Polnička

Penzion Červeňáček se nachází v obci Polnička 3 km od okresního města Žďár nad Sázavou.

K založení obce došlo žďárským klášterem před rokem 1293. Polnička byla jedním z nejstarších a nejvýznamějších středisek železářství. Kromě toho zde byly v provozu mlýny a zřejmě i pila. Všechny provozy poháněla voda z kaskády zdejších rybníků – Velké Dářko, Nový Železný, Stříbrný a Hamerský.

Výroba železa byla ukončena v roce 1856. V obci se nachází řada významných památek z tohoto období.

V současné době má obec téměř 800 obyvatel a přes 300 popisných čísel. Bytová výstavba se nadále rozvíjí, v obci jsou podnikatelské aktivity.

Polnička má úplnou základní školu se spádovostí dětí z okolních obcí. Díky své výhodné poloze je spojena s cestovním ruchem, je napojena na cyklostezky a rozvíjející se turistický ruch.

Více informací o obci naleznete na www.polnicka.cz